A A A

Dokumentacje hydrogeologiczne

• projekty prac geologicznych dla rozpoznania warunków wodnych
• dokumentacje hydrogeologiczne dla ujęć wód pitnych
• dokumentacje hydrogeologiczne dla określenie warunków wodnych w rejonie eksploatacji złóż kopalin
• dokumentacje hydrogeologiczne dla kopalń likwidowanych
• dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki wodne w rejonie posadawiania obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź obiektów przemysłowych, stacji paliw itp.
• projekty odwodnień otworami wiertniczymi
• określanie jakości i zasobów wód
• operaty wodno prawne na pobór i eksploatację ujęć wód podziemnych
• projekty techniczne rekonstrukcji lub likwidacji studni i otworów wiertniczych ujęć wód podziemnych