A A A

Dokumentacje geotechniczne

• dokumentacja badań podłoza gruntowegom,

• opinia geotechnicza,

• odbiory wykopów fundamentowych, obsługa geologiczna budowy,

• ocena przydatności terenu pod zabudowę (np. przed zakupem działki).