Dokumentacje geotechniczne

  • dokumentacja badań podłoża gruntowego,
  • opinia geotechniczna,
  • odbiory wykopów fundamentowych, obsługa geologiczna budowy,
  • ocena przydatności terenu pod zabudowę (np. przed zakupem działki).
Script logo