A A A

Dokumentacje geologiczno - inżynierskie

• projekty prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w górotworze
• dokumentacje dla określenie warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie eksploatacji złóż kopalin
• dokumentacje geologiczno - inżynierskie dla określenie warunków gruntowych w rejonach wpływów eksploatacji górniczej
• dokumentacje geologiczno - inżynierskie określające warunki gruntowe w rejonie posadawiania obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź obiektów przemysłowych, stacji paliw itp.