A A A

Badania laboratoryjne

• Wyznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości
• Badanie wytrzymałości w aparacie trójosiowego ścinania
• Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych
• Określenie wilgotności i gęstości objętościowej gruntu