A A A

Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
firmy GEOLIT

Oferujemy:
• badania gruntu,
• badania geologiczne,
• projekty prac geologiczno-inżynierskich,
• badania geologiczno-inżynierskie,
• dokumentacje geologiczno-inżynierske,
• opinie geologiczno-inżynierske,
• projekty prac hydrogeologicznych,
• badania hydrogeologiczne,
• opinie geologiczne,
• eskpertyzy geotechniczne,
• dokumentacje geotechniczne,
• oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektu,
• badania laboratoryjne gruntów,
• badania płytą VSS,
• sondowania sondą lekką SD-10,
• sondowania sondą ciężką DPSH

 

Zapraszamy do kontaktu!